Bộ đôi anh em “giang hồ mõm” Khá Bảnh – Huấn Hoa Hồng sở hữu hình xăm linh ứng, thời tới cản không kịp

Trước đây quan niệm kỳ thị cho rằng chỉ có dân xã hội mới xăm mình, tuy nhiên xã hội dần hiện đại, con người cũng tự thích nghi. Song…